När en produkt beräknas räcka mindre än 6 veckor (baserat på försäljningstakt) så tänds en gul varningsikon i Lageranalys, och när vårt lager är slut blir den röd.


Du kan få mail när saldot är lågt som en påminnelse att fylla på eller trycka fler. För att få lagervarningsmail så behöver du dels aktivera Lagervarning på produkten, och dels ha aktiverat Lagervarning i dina meddelandeinställningar. Varje användare har egna meddelandeinställningar men inställningen på produkt gäller alla användare. 


Det finns även möjlighet att få ett mail när lagersaldot för en produkt understiger ett visst värde (t.ex 100 st), s.k. Beställningspunkt


Både Lagervarning, Beställningspunkt och Tillgänglighet kan lätt ändras på sidan Lageranalys eller Redigera produktinfo. Klicka i tabellen för att börja redigera. Klicka Spara ändringar längst ned när du är klar.


Mer information finns längst ned på sidan Lageranalys och även om du pekar på kolumnrubrikerna i listan.